16.1.2019
TC1-COD(2018)0158
***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 16. janvārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/... par Savienības PTO sarakstā iekļauto tarifa kvotu sadalījumu pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības un ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 32/2000
(EP-PE_TC1-COD(2018)0158)

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 293kWORD 95k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika