Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2018)0158Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2018)0158

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 stycznia 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000
(EP-PE_TC1-COD(2018)0158)

16.1.2019

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: