Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2018)0158Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2018)0158

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 16 ianuarie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului
(EP-PE_TC1-COD(2018)0158)

16.1.2019

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: