Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2018)0158Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2018)0158

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 16. januarja 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o porazdelitvi tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije v okviru STO, po izstopu Združenega kraljestva iz Unije in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000
(EP-PE_TC1-COD(2018)0158)

16.1.2019

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: