Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2018)0158Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2018)0158

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 16 januari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen och om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000
(EP-PE_TC1-COD(2018)0158)

16.1.2019

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: