Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2018)0160Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2018)0160

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2018. november 29-én került elfogadásra egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (kodifikált szöveg)
(EP-PE_TC1-COD(2018)0160)

29.11.2018

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: