29.11.2018
TC1-COD(2018)0160
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 29. novembra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (kodifikované znenie)
(EP-PE_TC1-COD(2018)0160)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 996kWORD 766k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia