Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2018)0165Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2018)0165

  ***I
  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
  amely első olvasatban 2019. április 18-án került elfogadásra a 2014/65/EU irányelvnek, valamint az 596/2014/EU rendeletnek és az (EU) 2017/1129 rendeletnek a kkv-tőkefinanszírozási piacok használatának előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0165)

  18.4.2019

  Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: