18.4.2019
TC1-COD(2018)0165
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 18. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa mení smernica 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o podporu využívania rastových trhov MSP
(EP-PE_TC1-COD(2018)0165)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 236kWORD 66k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia