27.3.2019
TC1-COD(2018)0172
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 27. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/… om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning
(EP-PE_TC1-COD(2018)0172)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 269kWORD 78k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik