Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2018)0172Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2018)0172

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 27 maart 2019 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu
(EP-PE_TC1-COD(2018)0172)

27.3.2019

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: