Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2018)0179Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2018)0179

  ***I
  ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
  приета на първо четене на 18 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0179)

  18.4.2019

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: