Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2018)0179Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2018)0179

  ***I
  POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
  přijatý v prvním čtení dne 18. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019 /… o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0179)

  18.4.2019

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: