Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2018)0179Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2018)0179

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 18. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser
(EP-PE_TC1-COD(2018)0179)

18.4.2019

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: