Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2018)0179Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2018)0179

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 18. aprillil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, mis käsitleb jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikustamist finantsteenuste sektoris
(EP-PE_TC1-COD(2018)0179)

18.4.2019

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: