Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2018)0179Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2018)0179

  ***I
  EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
  vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0179)

  18.4.2019

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: