Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2018)0179Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2018)0179

  ***I
  SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
  arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 18 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nochtaí ó thaobh na hinbhuanaitheachta de san earnáil airgeadais
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0179)

  18.4.2019

  Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: