Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2018)0179Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2018)0179

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2019 m. balandžio 18 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/… dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje
(EP-PE_TC1-COD(2018)0179)

18.4.2019

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: