Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2018)0179Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2018)0179

  ***I
  EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
  pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 18. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/... par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0179)

  18.4.2019

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: