Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2018)0179Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2018)0179

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych
(EP-PE_TC1-COD(2018)0179)

18.4.2019

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: