Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2018)0179Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2018)0179

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 18 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile legate de durabilitate în sectorul serviciilor financiare
(EP-PE_TC1-COD(2018)0179)

18.4.2019

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: