Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2018)0179Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2018)0179

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 18. aprila 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev
(EP-PE_TC1-COD(2018)0179)

18.4.2019

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: