Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2018)0179Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2018)0179

  ***I
  EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
  fastställd vid första behandlingen den 18 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0179)

  18.4.2019

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: