Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2018)0189Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2018)0189

  ***I
  STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
  usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o djelovanju Unije nakon njezina pristupanja Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0189)

  16.4.2019

  Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: