Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2018)0189Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2018)0189

  ***I
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta 2019 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/… dėl Sąjungos veiksmų prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0189)

  16.4.2019

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: