Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2018)0189Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2018)0189

  ***I
  STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
  in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad inzake de maatregelen van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0189)

  16.4.2019

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: