Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2018)0189Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2018)0189

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... w sprawie działań Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych
(EP-PE_TC1-COD(2018)0189)

16.4.2019

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: