Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2018)0189Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2018)0189

  ***I
  EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
  fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0189)

  16.4.2019

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: