16.4.2019
TC1-COD(2018)0189
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen
(EP-PE_TC1-COD(2018)0189)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 216kWORD 63k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy