Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2018)0202Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2018)0202

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. tammikuuta 2019 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) .../… antamiseksi Euroopan siirtymärahastosta (siirtymärahasto)
(EP-PE_TC1-COD(2018)0202)

16.1.2019

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: