11.12.2018
TC1-COD(2018)0220
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
(EP-PE_TC1-COD(2018)0220)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 191kWORD 57k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik