Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2018)0220Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2018)0220

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 11. decembra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa dopĺňajú právne predpisy Únie týkajúce sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
(EP-PE_TC1-COD(2018)0220)

11.12.2018

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: