17.4.2019
TC1-COD(2018)0228
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 17. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014
(EP-PE_TC1-COD(2018)0228)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 433kWORD 125k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik