17.4.2019
TC1-COD(2018)0228
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 17 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014
(EP-PE_TC1-COD(2018)0228)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 431kWORD 127k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy