Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2018)0304Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2018)0304

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 17. aprillil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, millega kehtestatakse Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja rakendusmeetmed, muudetakse määrust (EÜ) 2016/1627 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2115/2005 ja (EÜ) nr 1386/2007
(EP-PE_TC1-COD(2018)0304)

17.4.2019

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: