Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2018)0304Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2018)0304

  ***I
  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
  amely első olvasatban 2019. április 17-én került elfogadásra a az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és végrehajtási intézkedések megállapításáról, az (EU) 2016/1627 rendelet módosításáról, valamint a 2115/2005/EK és az 1386/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0304)

  17.4.2019

  Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: