17.4.2019
TC1-COD(2018)0304
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 17 april 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van instandhoudings- en handhavingsmaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1627 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2115/2005 en (EG) nr. 1386/2007 van de Raad
(EP-PE_TC1-COD(2018)0304)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 383kWORD 123k
Juridische mededeling - Privacybeleid