Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2018)0322Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2018)0322

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 4. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o úpravu ročního předběžného financování na období 2021 až 2023
(EP-PE_TC1-COD(2018)0322)

4.4.2019

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: