Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2018)0322Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2018)0322

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 4. aprillil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses iga-aastaste eelmaksete korrigeerimisega aastateks 2021–2023
(EP-PE_TC1-COD(2018)0322)

4.4.2019

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: