Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2018)0322Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2018)0322

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttamisen osalta
(EP-PE_TC1-COD(2018)0322)

4.4.2019

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: