Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2018)0322Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2018)0322

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 4 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 maidir le coigeartú an réamh mhaoinithe bhliantúil i gcomhair na mblianta 2012 go 2023.
(EP-PE_TC1-COD(2018)0322)

4.4.2019

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: