Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2018)0322Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2018)0322

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w zakresie dostosowania rocznych płatności zaliczkowych w latach 2021–2023
(EP-PE_TC1-COD(2018)0322)

4.4.2019

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: