Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2018)0322Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2018)0322

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 4 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023
(EP-PE_TC1-COD(2018)0322)

4.4.2019

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: