Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2018)0322Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2018)0322

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 4. aprila 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede prilagoditve letnih predplačil za obdobje 2021–2023
(EP-PE_TC1-COD(2018)0322)

4.4.2019

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: