Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2018)0322Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2018)0322

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 4 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller en justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023
(EP-PE_TC1-COD(2018)0322)

4.4.2019

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: