17.4.2019
TC1-COD(2018)0330A
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 17. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1052/2013 og (EU) 2016/1624
(EP-PE_TC1-COD(2018)0330A)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 879kWORD 242k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik