Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2018)0330AEuroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2018)0330A

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 17. aprillil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1052/2013 ning (EL) 2016/1624
(EP-PE_TC1-COD(2018)0330A)

17.4.2019

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: