Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2018)0330AStandpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2018)0330A

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 17 april 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1052/2013 en Verordening (EU) 2016/1624
(EP-PE_TC1-COD(2018)0330A)

17.4.2019

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: