17.4.2019
TC1-COD(2018)0330A
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 17 april 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1052/2013 en Verordening (EU) 2016/1624
(EP-PE_TC1-COD(2018)0330A)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 886kWORD 244k
Juridische mededeling - Privacybeleid