Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2018)0330APoziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2018)0330A

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 17 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1052/2013 și (UE) 2016/1624
(EP-PE_TC1-COD(2018)0330A)

17.4.2019

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: