Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2018)0330AStališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2018)0330A

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 17. aprila 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1052/2013 in (EU) 2016/1624
(EP-PE_TC1-COD(2018)0330A)

17.4.2019

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: