13.2.2020
TC1-COD(2018)0330B
***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 13 Feabhra 2020 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2020/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gcóras do Dhoiciméid Bhréagacha agus Doiciméid Bharántúla ar Líne (FADO) agus lena n-aisghairtear Gníomhaíocht Chomhpháirteach 98/700/CGB ón gComhairle
(EP-PE_TC1-COD(2018)0330B)

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo:
PDF 200kWORD 55k
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais